פיתוח צוות

“צוות” הוא אחד המנועים המשמעותיים ביותר שיש לארגון בתהליכי שינוי וצמיחה. הצוות הוא מקום בו חושבים יחד ופועלים יחד לקידום המטרות הארגוניות. הצוותים יכולים להיות הומוגניים או הטרוגניים ובכל מקרה מורכבים מאנשים שונים המציעים דרכי חשיבה ופעולה שונים. ב”פרויקט אריסטו” – מחקר שנערך בגוגל נמצאו 5 מאפיינים חשובים לצוות מוצלח, ע”פ סדר חשיבותם: בטיחות פסיכולוגית, […]

טיפול בהתנגדויות

התנגדות לעשייה ו/או לשיתוף פעולה  הינה סימפטום התנהגותי –  הפרט אינו מעוניין לקבל את המסר שמועבר אליו ואינו מעוניין אף לעשות בו שימוש בכדי לקדם את התהליך כפי שמצופה ממנו. התנגדויות יכולות לעלות בכל אינטראקציה בינאישית, בחיים האישיים ובחיים המקצועיים של הפרט. בכדי להתמודד בצורה אפקטיבית עם התנגדות עלינו לבחון תחילה את השפעתה של ההתנגדות, ולברר […]

משוב אפקטיבי

תהליכי משוב הינם תהליכים משמעותיים לצורך התפתחות אישית ומקצועית, ומהווים הזדמנות להגברת המודעות לשמירה וחיזוק היכולות לצד שיפור ושכלול מתמיד. משוב אפקטיבי כולל דגשים על חזקות של הפרט, תוך עידוד ותמיכה לצד נושאים טעוני שיפור תוך מתן הכוונה וכלים. בסדנא יוצג מודל גו’הרי כבסיס לצמצום חלון העיוורון והגברת המודעות העצמית ויפורטו הכללים למתן וקבלת משוב. […]

תפיסת תפקיד

תפיסת התפקיד /תפיסת העצמי,  היא המקור המשמעותי להתנהגות. בכדי לשפר, לשכלל, לשנות ולהתאים התנהגות, יש תחילה לבחון את תפיסת העצמי/תפקיד, אשר מבוססת על פרדיגמות אישיות. לתפיסת התפקיד השפעה מכרעת על ההתנהגות המקצועית בארגון  – התפיסה משפיעה  על אופן ביצוע התפקיד ועל איכות הביצוע. על כן בכל תהליך של שינוי והתפתחות מקצועית, יש לבחון ולהעמיק בתפיסת […]

אסרטיביות

אסרטיביות הינה דרך חיים המניחה הדדיות ושיוון בערך האדם. התנהגות אסרטיבית מושתת על תפיסת win=win אשר דוגלת בכך שהצלחתו של האחד אינה בהכרח אומרת הפסדו של האחר. התנהגות זו נמצאת בצורה מאוזנת על ציר ההתנהגות שבקצהו האחד נמצאת ההתנהגות האגרסיבית, ובקצהו האחר נמצאת ההתנהגות הפאסיבית. נמצא שמנהלים ועובדים, אשר נוהגים באסרטיביות מפתחים קשרים טובים יותר עם […]