Anita Thapar

UK

Toni Ramos Quiroga

Spain

Mai Uchida

USA

Gagan Joshi

USA

Elementor #1838 Copy

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי. יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. […]

Elementor #1838

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי. יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. […]

הדרכה – סופרוייזין ליועצים

סופרויז’ן – תהליך הדרכה וליווי  –  ליועצים לפיתוח ארגוני חדשים וותיקים התהליך מציע הזדמנות להתבוננות על תהליך העבודה מבחוץ תוך הכוונה, חידוד ומיקוד, על בסיס מודלים שונים. ההדרכה מציעה מרחב להתפתחות אישית ומקצועית של היועץ בשלושה רבדים:  הרובד הקוגניטיבי, הרובד הרגשי – דינמי והרובד ההתנהגותי – מיומנותי. בתהליך ההדרכה  מתדייקת ומתבהרת הזהות המקצועית של היועץ לצד […]

פיתוח מנהלים

בעידן בו המציאות המשתנה היא השגרה, מקצוע הניהול הופך להיות מאתגר ומגביר את הצורך בחידוד יכולות קוגניטיביות ורגשיות לקדם, להניע ולהוביל. עבודת הניהול מוגדרת כפעילות המתרחשת בעיקר בשני תחומים: ניהול משימות וניהול אנשים. שני התחומים הללו קשורים ושזורים זה בזה: עובדים החשים כי אכפת מהם ודואגים להם, יהיו בעלי הנעה גבוהה יותר ותרומתם להשגת משימות הארגון תהיה רבה יותר. […]

למה קבוצה? 10 מעלות אפשריות לקבוצה מונחית

מאת צבי עמלי בעולם הקבוצות סוגים רבים של קבוצות: קבוצות למידה, קבוצות תרגול ואימון, קבוצות צמיחה, קבוצות תמיכה, קבוצות פסיכו-חינוכיות, קבוצות הדרכה, קבוצות טיפוליות מגוונות… לעתים נשאלים מנחי קבוצות מדוע כדאי להשיג מטרות מסוימות דווקא בקבוצה? לעתים השאלה מוצגת מול האלטרנטיבה היחידנית, הפרטנית.  למה קבוצה? בחרתי להצביע על 10 מעלות אפשריות לקבוצה מונחית. הטיעונים קצרים, […]

“אמנות השאלה” או ההתערבות באמצעות שאלות בפיתוח ארגוני

מאת איתמר רוגובסקי מבוא אם נחשוב על עבודת היועץ כעל אמנות המסייעת לנסח “שאלות טובות”, ולא כעל מקצוע המספק תשובות מוחלטות המבוססות על ידע קודם, הרי שעלינו להעמיק וללמוד את אמנות השאלה. נראה לנו מובן מאליו שעלינו ללמוד לתת תשובות, לדעת מהם הפתרונות ולספק אותם. על כך מתבססות היעילות והאפקטיביות שלנו. לעומת זאת, אין אנו סבורים שעלינו […]

פיתוח חוסן על בסיס גישת החוזקות מענף הפסיכולוגיה החיובית

מאת מירי פפו ענף הפסיכולוגיה החיובית נוסד לפני כעשרים שנה ביוזמתו של פרופסור זליגמן, פסיכולוג קליני מזה ארבעה עשורים. זליגמן החל לחקור את תחום הפסיכולוגיה החיובית מתוך רצון להבין מה יכול להפוך אנשים למאושרים, בעלי חוסן נפשי מפותח ומיטבי. לטענתו, טיפולים השמים דגש על חולשות האדם ומכאוביו, הופכים את מצבו של האדם מאומלל, לפחות אומלל, […]

פיתוח קריירה – איך אנשים יוצרים סגנון חיים משמעותי להם?

מאת רויטל פלד מבוסס על הרצאתה של פרופסור גלי צינמון, ראש המעבדה לפיתוח קריירה, אוניברסיטת תל אביב קריירה היא קשת התפקידים שאדם ממלא במהלך חייו המהווה את סגנון חייו. תפקידים אלה משתנים בחשיבותם בתקופות חיים שונות וכוללות את התחומים – עבודה, משפחה, קהילה ופנאי. יש להתבונן על העתיד באופן רחב ולתכנן לא רק את המקצוע […]