תקשורת בינאישית נמצאת בבסיס כל ממשק אישי ומקצועי – זהו תהליך בו אדם, קבוצה או ארגון (השולח) מעביר סוג של אינפורמציה (המסר) לאדם, קבוצה או ארגון אחר (המקבל).  כשהתקשורת אפקטיבית, הפער בין המסר הנשלח למסר המתקבל קטן, ויעילות הביצוע עולה.

תקשורת בינאישית אפקטיבית מושתת על שלוש עקרונות משמעותיים: ניהול רגשות, הקשבה ודיבור מותאם.

בסדנא בנושא תקשורת אפקטיבית, ייבחנו המשתתפים את דפוסי התקשורת שלהם ואת עוצמת עקרונות התקשורת, כבסיס לשיפור ולשכלול התקשורת הבינאישית עם הממשקים השונים.