נושא השירות עולה כמקור הבידול המרכזי בין הארגונים השונים. ארגון החורט על דגלו את נושא המצוינות בשרות ומשריש אותו בקרב עובדיו ומנהליו, בהכרח יביאו ליתרון משמעותי ביחס לארגונים אחרים ולרווחים גדולים יותר.

כדי לשפר באופן מתמיד את השרות יש לגבש תפיסת שרות איכותי כחלק מהתרבות הארגונית,  ולשכלל את הפרקטיקות של המנהלים והעובדים במתן שרות איכותי  – פנים ארגוני וחוץ ארגוני.

סדנאות השירות המוצעות כוללת התייחסות  להבדל שבין שירות לשירות איכותי ובין שירות איכותי רגיל לבין שירות במצבים מורכבים. הכלים שניתנים בכל סדנא הם בהתאם למיקוד השירות של הארגון ובהתאם לניסיון של המשתתפים בתחום השירות.