ניהול הוא סדרה של תהליכים שיש בכוחה להבטיח שמערכת מורכבת של אנשים ושל טכנולוגיות תתנהל כהלכה. ההיבטים החשובים ביותר של הניהול כוללים תכנון, תקצוב, ארגון, איוש, בקרה ופתרון בעיות. מנהיגות היא סדרה של תהליכים המקימה ארגונים או מתאימה אותם לנסיבות שהשתנו. מנהיגות מגדירה כיצד העתיד צריך להיראות, עובדת עם האנשים בהתאם לחזון הזה ומעניקה להם השראה לחולל אותו על אף המכשולים. המנהיגות מדרבנת אנשים להתגבר על מכשולים פוליטיים וביורוקרטים גדולים הניצבים בפני שינוי ועל מחסור במשאבים על ידי סיפוק צרכים אנושיים בסיסיים שלרב לא באו על סיפוקם.

בעידן בו המציאות משתנה באופן תדיר, מובן ששילוב מיומנויות ניהול ומנהיגות הם הכרח והמפתח, להובלה, פיתוח ויישום החזון הארגוני.

דוגמאות לנושאים שעולים בסדנא זו: מהי מנהיגות, מה בין ניהול למנהיגות, מקורות הסמכות הכוח וההשפעה השונים של מנהיגים, סגנונות ניהול – מכוונות לאנשים לעומת מכוונות למשימה, סגנונות ניהול בטיפול בקונפליקטים, מנהיגות עצמית חיובית וגישת ה Winner.  בסדנא, יינתנו כלים לשיפור מיומנויות המנהיגות המביאה למימוש מטרות הארגון.