אסרטיביות הינה דרך חיים המניחה הדדיות ושיוון בערך האדם.

התנהגות אסרטיבית מושתת על תפיסת win=win אשר דוגלת בכך שהצלחתו של האחד אינה בהכרח אומרת הפסדו של האחר.

התנהגות זו נמצאת בצורה מאוזנת על ציר ההתנהגות שבקצהו האחד נמצאת ההתנהגות האגרסיבית, ובקצהו האחר נמצאת ההתנהגות הפאסיבית.

נמצא שמנהלים ועובדים, אשר נוהגים באסרטיביות מפתחים קשרים טובים יותר עם ממשקי העבודה השונים,

ומשיגים תוצאות טובות יותר לטווח ארוך.

בסדנא זו יגבשו המשתתפים תפיסת עצמית אסרטיבית כבסיס להתנהלות אסרטיבית כדרך חיים.