אמנת המכירה – הינה מיומנות הכרחית ונדרשת, בארגונים הפועלים בעולם תחרותי. ארגון שמגביר את יכולות המכירה של עובדיו,מגדיל את סיכוייו לשרוד ולגדול אל מול המתחרים .

מכירה אפקטיבית מתבססת על התפיסה שהשרות/המוצר הנמכר מהווה ערך עבור הקונה.

הפרקטיקות לתהליך מכירה אפקטיבי  כולל טיפול בהתנגדות למכירה, מותאמות למציאות המשתנה ולקהל הצרכנים המבקש: נוחות, זמינות, נגישות ומהירות.

הסדנא מציעה מרחב לגיבוש תפיסת המכירה לצד מתן כלים והקניית מיומנויות לתהליכי מכירה אפקטיביים.

הסדנא מוצעת לשני קהלי יעד עיקריים: אנשי מכירות בתחילת דרכם ואנשי מכירות מתקדמים, ומותאמת לשירותים/מוצרים שהארגון מציע ללקוחותיו במכירות פרונטליות, מכירות טלפוניות, מכירות “מדלת לדלת” במגוון עולמות התוכן.