פרופ' דוד גויטיין

David Goitein MD

פרופ' דוד גויטיין